syrgyn1 at

  1. Gar gatyşykly öwüsýän ýel.

    • Birdenkä syrgyn turup, gar petde-petde gaçýar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  2. Öwüsýän güýçli ýeliň üýşüren üýşmegi (gar, çäge we ş. m.).

    • Goja Kaspiniň çöllük kenarynda, bir wagt diňe çäge syrgynynyň möwç uran ýerinde nebitçileriň abadanlaşdyrylan şäheri döredi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

syrgyn2 sypat

[sy:rgyn]

Bir hatar bolup oturan (jaý we ş. m.).