syrdyrmak işlik

[sy:rdyrmak]

  1. seret süpürtmek 1

  2. Düýbünden päki bilen kesip aýyrtmak.

    • Saçyny syrdyrmadyk wagtlary görseň, süýr depesinde guş guzlaýmaly. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  3. Gynyndan, gabyndan sogurtmak.

  4. Biderek gezdirmek, boş aýlandyrmak.