syrçaly syr‧ça‧ly sypat

Syrça çalnan, syrça bilen örtülen.

  • Syrçaly piti gazanyny toýun kesek bilen sürteçläp ýuwup otyrdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)