sypatlandyrmak işlik

Bir zadyň sypatyny, hilini kesgitlemek, bir zady häsiýetlendirmek.

  • Olar zähmet adamlarynyň obrazlaryny sypatlandyrýarlar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)