sypanmak sy·pan·mak işlik

[sy:panmak]

Özüňe timar bermek, özüňi timarlamak, üst-başyňa artykmaç seretmek.

 • Ýadyňa düşýärmi, men ýaş wagtymda oňat eşikler we ökjesi beýik köwüşler geýip, işegidenimde: -- sen kime ýagşy görünjek bolup sypanýarsyň -- diýip, gabanyp öläýjek bolýardyň. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • sypandy
 • sypandygyna
 • sypandygyny
 • sypanlary
 • sypanlarynda
 • sypanlaryň
 • sypanlygy
 • sypanlygyny
 • sypanyp
 • sypanyň
 • sypanýarsyň