synanyşmak sy‧na‧nyş‧mak işlik

[sy:nanyşmak]

Bir zat etmeklige niýetlenmek, hyýal edip görmek, etjek bolmak, çemeleşmek.

 • Gaçmaga synanyşmagyň özi hökman şowsuz boljakdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • synanyşaly
 • synanyşalyň
 • synanyşan
 • synanyşanam
 • synanyşanda
 • synanyşandan
 • synanyşandygy
 • synanyşandygyna
 • synanyşandygyny
 • synanyşandyklary
 • synanyşandyklaryny
 • synanyşandyr
 • synanyşanlarynda
 • synanyşanlaryň
 • synanyşar
 • synanyşardan
 • synanyşardy
 • synanyşardym
 • synanyşarlar
 • synanyşasy
 • synanyşaý
 • synanyşaýsak
 • synanyşaýyn
 • synanyşdy
 • synanyşdygyça
 • synanyşdylar
 • synanyşdym
 • synanyşdyňyz
 • synanyşjagy
 • synanyşjagyň
 • synanyşjak
 • synanyşjakdygyny
 • synanyşma
 • synanyşmady
 • synanyşmagy
 • synanyşmagymyzy
 • synanyşmagynda
 • synanyşmagyny
 • synanyşmagyň
 • synanyşmak
 • synanyşmakda
 • synanyşmakdan
 • synanyşmaklary
 • synanyşmaklaryna
 • synanyşmaklyga
 • synanyşmakçy
 • synanyşmalaryň
 • synanyşmaly
 • synanyşmalydyr
 • synanyşmandygyny
 • synanyşmandyrlar
 • synanyşmasaň
 • synanyşmazdan
 • synanyşmaýar
 • synanyşmaýardylar
 • synanyşsa
 • synanyşsa-da
 • synanyşsak
 • synanyşsam
 • synanyşsaň
 • synanyşsyn
 • synanyşybam
 • synanyşyp
 • synanyşypdy
 • synanyşypdym
 • synanyşypdyr
 • synanyşypdyrlar
 • synanyşypsyňyz
 • synanyşyň
 • synanyşýan
 • synanyşýana
 • synanyşýanam
 • synanyşýandygy
 • synanyşýandygyny
 • synanyşýandyklaryny
 • synanyşýanlaryň
 • synanyşýar
 • synanyşýardy
 • synanyşýardylar
 • synanyşýarlar
 • synanyşýarsyňyz
 • synanyşýarys