syn syn at

[sy:n]

 1. Birine ýa-da bir zada bolan gözegçilik, gözden geçiriş.

 2. Bir zat barasynda ýazuw üsti bilen berilýän baha.

  • Menem seniň şu ýazan synyňy goltugyma saldym. («Tokmak» žurnaly)

synyň oturmak

Göwnüňe jaý bolmak, göwnüň ýetmek.

 • Meniň oňa synym oturýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • syna
 • synady
 • synadyr
 • synam
 • synda
 • syndaky
 • syndan
 • syndanam
 • syndy
 • syndygy
 • syndymy
 • syndyr
 • synja
 • synlar
 • synlara
 • synlarda
 • synlardy
 • synlardyk
 • synlardylar
 • synlardym
 • synlarmy
 • synlary
 • synlaryn
 • synlarynda
 • synlaryny
 • synlarynyň
 • synlaryň
 • synlaryňyz
 • synly
 • synmyş
 • syny
 • synym
 • synymdan
 • synymyza
 • synymyzy
 • synyna
 • synynda
 • synyndan
 • synyny
 • synynyň
 • synyň
 • synyňy
 • synça