symsyklamak sym‧syk‧la‧mak işlik

Biriniň böwrüňe ýumruk bilen urmak, yzly-zyna dürtmek.

  • Ýoldaş mugallym, men Çerkez bilen bile oturjak däl, bir syhly gapdalyma symsyklap otyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • symsyklady
  • symsyklamadylar
  • symsyklamalar
  • symsyklap
  • symsyklaýardylar