sygdyrmak işlik

  1. Bir zady ikinji bir göwrümli gabyň içine ýerleşdirmek.

  2. Orun bermek, ýerleşdirmek.

    • Şeýle gylyk ony märekä sygdyrmaz. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)