syýasatçy

[syýa:satçy]

Syýasat meseleleri bilen meşgullanýan syýasy işgär, syýasaty gowy bilýän adam.

  • Bular meselä syýasatçylar hökmünde çemeleşýärler. («Kolhoz» Günleri)