syýabasgyç

[syýa:basgyç]

Gepleşik dili seret sorguç

  • Stoluň üstünde iki sany telefondan başga-da bir sany syýabasgyç ýatyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem syýabasgyç - syýabasgyjy.