syýa

[syýa:]

Hat ýazmak üçin reňk berip, yz galdyrýan suwuklyk.

  • Dur entek, men saňa ullakan kagyz bereýän, özem syýa bilen ýaz! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)