susaklamak işlik

Susak bilen susup almak, susak bilen guýmak.

  • Belki çemçeläp ýygnanymy susaklap dökmeli bolar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • susaklap
  • susaklar
  • susaklara
  • susaklary