surnukmak işlik

Gaty ýadamak, güýçden gaçmak, halys bolmak.

 • Görgülijikler aç-suwsuz surnugyp gidipdirler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem surnukmak - surnugýar, surnugar, surnugypdyr.


Duş gelýän formalary
 • surnugan
 • surnuganam
 • surnugansoň
 • surnuganym
 • surnuganymdan
 • surnugar
 • surnugyp
 • surnugýar
 • surnukdy
 • surnukdyk
 • surnukdylar
 • surnukdym
 • surnukmadyk
 • surnukmagy
 • surnukmak
 • surnukmaklaryna
 • surnukmaz