suratlandyrmak su‧rat‧lan‧dyr‧mak işlik

[su:ratlandyrmak]

Çeper obrazda şekillendirmek, bir zat barada ýazuw üsti bilen ýa-da dilden beýan etmek.

 • Ol wagtlar meniň ýaşaýşym suratlandyryp bolmajak ugursyzdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • suratlandyran
 • suratlandyranda
 • suratlandyrandygy
 • suratlandyranlygy
 • suratlandyranyňda
 • suratlandyrdy
 • suratlandyrdylar
 • suratlandyrjak
 • suratlandyrma
 • suratlandyrmaga
 • suratlandyrmagy
 • suratlandyrmagyna
 • suratlandyrmagyny
 • suratlandyrmagyň
 • suratlandyrmak
 • suratlandyrmakda
 • suratlandyrmakdan
 • suratlandyrmaklyga
 • suratlandyrmaklygy
 • suratlandyrmaklygyň
 • suratlandyrmaklyk
 • suratlandyrmalar
 • suratlandyrmalardan
 • suratlandyrmalary
 • suratlandyrmalarynda
 • suratlandyrmalaryny
 • suratlandyrmalaryň
 • suratlandyrmaly
 • suratlandyrmalydygy
 • suratlandyrmalydygyny
 • suratlandyrman
 • suratlandyrmany
 • suratlandyrmanyň
 • suratlandyrmasy
 • suratlandyrmasydyr
 • suratlandyrmasyny
 • suratlandyrmaýar
 • suratlandyrmaýarlar
 • suratlandyrsa
 • suratlandyrsa-da
 • suratlandyrsak
 • suratlandyryp
 • suratlandyrypdyr
 • suratlandyrypdyrlar
 • suratlandyryň
 • suratlandyrýan
 • suratlandyrýandygyny
 • suratlandyrýandyr
 • suratlandyrýandyrlar
 • suratlandyrýanlygy
 • suratlandyrýar
 • suratlandyrýardy
 • suratlandyrýarlar
 • suratlandyrýaryn