suratlandyrmak işlik

[su:ratlandyrmak]

Çeper obrazda şekillendirmek, bir zat barada ýazuw üsti bilen ýa-da dilden beýan etmek.

  • Ol wagtlar meniň ýaşaýşym suratlandyryp bolmajak ugursyzdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)