surat at

[su:rat]

  1. Biriniň ýa-da bir zadyn çekilip alan şekili, görnüşi.

    • Onuň birden aýnanyň ýokarsynda duran surata gözi düşdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Ejemden gizlenip hatyň okýaryn, ogryn-ogryn suratyňa bakýaryn. (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Biriniň ýa-da bir zadyň göz öňüne getirilýän keşbi.

    • Meret ýatyrka, Ejegyzyň suratyny göz öňüne getirdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)