spektakl spek‧takl

Teatr sahnasynda goýulýan oýun.

 • Tomaşaçylar «Leýli we Mežnun» spektaklyna höwesi bilen tomaşa etdiler. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • spektakla
 • spektaklda
 • spektakldan
 • spektakllar
 • spektakllara
 • spektakllarda
 • spektakllary
 • spektakllaryndan
 • spektakllaryny
 • spektakllarynyň
 • spektakllaryň
 • spektakly
 • spektaklyna
 • spektaklyndaky
 • spektaklyndan
 • spektaklynyň
 • spektaklyň
 • spektaklyňyzda