sozan

Gepleşik dili Tüpeň.

 • Içi ýagly gazanyň oduny ölçerip elindäki guş sozanynyň nilini süpürişdirýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sozan-da
 • sozana
 • sozanlary
 • sozanlaryny
 • sozanly
 • sozany
 • sozanym
 • sozanyndan
 • sozanynyň
 • sozanyň