sowuklamak işlik

Sowuklama keseli bilen syrkawlamak, sowuk urmak.

 • Az-kem sowuklapdyr, muny sowuk urupdyr. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Oňa sowuklap gyrlan ýogyn bir ses jogap berýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sowuklama
 • sowuklamadygyny
 • sowuklamaga
 • sowuklamagy
 • sowuklamagydyr
 • sowuklamagyna
 • sowuklamagyndan
 • sowuklamak
 • sowuklamakdan
 • sowuklamakdyr
 • sowuklamaklary
 • sowuklamalary
 • sowuklamalarynyň
 • sowuklamalaryň
 • sowuklamalydam
 • sowuklamany
 • sowuklamanyň
 • sowuklamasy
 • sowuklamasydyr
 • sowuklamasyna
 • sowuklamasynda
 • sowuklamasyndan
 • sowuklamasynyň
 • sowuklamazlygy
 • sowuklan
 • sowuklanda
 • sowuklandygy
 • sowuklanyň
 • sowuklap
 • sowuklapdy
 • sowuklapdyr
 • sowuklapdyryn
 • sowuklapsyň
 • sowuklar
 • sowuklara
 • sowuklarda
 • sowuklaryny
 • sowuklasa-da
 • sowuklasaň