sowuşmak işlik

Sowmaga kömekleşmek.

  • Mal ýakylanda, gowa sowuşdym.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sowuşmak - sowşar, sowşupdyr.


Duş gelýän formalary
  • sowuşdym
  • sowuşjakdym
  • sowuşýar