sort

Bir zadyň bellenen hil derejesi, hili.

  • Şu ýyl miweli agaçlaryň täze sortlary oturdyljak. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem sort - sortum, sortuň.