sormak işlik

[so:rmak]

 1. Demiňe çekmek, demiňe çekip ýuwutmak, içmek.

 2. Özüne siňirmek, siňrip almak, özüne çekmek.

  • Ösümlikler suwda erän duzlary özleriniň kökleri bilen toprakdan sorup alýarlar. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sormak - sordum, sorduň, sorupdyr.


Duş gelýän formalary
 • soraly
 • soralyň
 • soram
 • soramok
 • soran
 • sorana
 • soranam
 • soranda
 • sorandan
 • sorandygy
 • sorandygyna
 • sorandygyny
 • sorandyklaryny
 • sorandyr
 • soranlar
 • soranlara
 • soranlary
 • soranlarym
 • soranlarynda
 • soranlaryny
 • soranmyş
 • soranok
 • soranoklar
 • soransoň
 • sorany
 • soranymda
 • soranymdan
 • soranymy
 • soranymyzda
 • soranymyzyň
 • soranymyň
 • soranynda
 • soranyny
 • soranyň
 • soranyňda
 • soranyňy
 • soranyňyz
 • soranyňyzda
 • sorar
 • sorara
 • sorardy
 • sorardyk
 • sorardym
 • sorarlar
 • sorarly
 • sorarsyň
 • soraryn
 • sorarys
 • sorarysmy
 • sorarça
 • sorasy
 • sorasym
 • sorasyň
 • soraý
 • soraýan
 • soraýjak
 • soraýmaly
 • soraýmasalar
 • soraýmasaň
 • soraýsa
 • soraýyn
 • soraýynmy
 • soraýyň
 • sordugy
 • sordular
 • sordum
 • sorduň
 • sordy
 • sordy-da
 • sorjak
 • sorma
 • sormaga
 • sormagy
 • sormagyň
 • sormak
 • sormakda
 • sormaklyga
 • sormaklyk
 • sormaly
 • sormany
 • sormasam
 • sormasyn
 • sormasynyň
 • sormaz
 • sormazdan
 • sorsadym
 • sorsalar
 • sorsam
 • sorsaň
 • sorsaňam
 • sorup
 • sorupdyr
 • sorupdyr-da
 • sorupdyň
 • sorýan
 • sorýanyny
 • sorýar
 • sorýardy
 • sorýarlar
 • sorýarys