sormak işlik

[so:rmak]

  1. Demiňe çekmek, demiňe çekip ýuwutmak, içmek.

  2. Özüne siňirmek, siňrip almak, özüne çekmek.

    • Ösümlikler suwda erän duzlary özleriniň kökleri bilen toprakdan sorup alýarlar. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sormak - sordum, sorduň, sorupdyr.