sordurmak işlik

[so:rdurmak]

  1. Demine çekdirmek, demine çekdirip ýuwutdyrmak, içirmek.

    • Çaga süýt sordurdyk.

  2. Siňdirip almak, siňdirip aýyrmak, ýok etmek.

    • Ýeriň duzuny, şoruny sordurmak üçin ýorunja ýa-da şugundyr ýaly ösümlikler ekmeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)