soragsyz sypat

[so:ragsyz]

  1. Sorag berilmedik, soragy ýok bolan, sowalsyz.

  2. seret rugsatsyz

    • Olar giň garaňky çadyra soragsyz girdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Sorag-idegsiz soraman.

    • Bir ýeri soragsyz tapmak.