sonar

Giň otluk, suwluk meýdan, çemen.

  • Çopanlar garagy tüýdügini çalyp, sonara ýaýradyp bakýar malyny. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)