sommak işlik

  1. seret somalak

    • Sommak depe.

  2. Gepleşik dili Aýallaryň geýýän bedre ýaly uly börügi.

    • Sommak geýnen gelin.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sommak - somdum, somduň, somupdyr.