somlamak işlik

[so:mlamak]

Bir zady somaldyp öňe uzatmak, hödürlemek.

  • Tamyň işiginde duran garawul elindäki naýzaly tüpeňini somlap, iki-ýeke basyp, ýöräp ugrady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • somlady
  • somlamak
  • somlap
  • somlaýan