somalyşmak işlik

Dim-dik bolşup durmak, dikelişip durmak, sömelişmek.

  • Onuň çytylýan gaşlarynyň aşagyndaky somalyşýan kirpikler Artygyň görejine dürtüljek ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Olardan uzagrakda bolsa näkerler üçin tutulan iki-ýeke öýler somalyşýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)