solgunlyk

Reňki öçügsilik, öçük reňklilik, soluklyk.

  • Aýnanyň buldurap duran ýüzünde bir solgunlyk bardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem solgunlyk - solgunlygy.