solgunlamak işlik

Reňki öçüp başlamak, öçügsi bolup görünmek, soluşmak.

  • Ýapraklarynyň reňkleri biraz solgunlan erik agaçlary ulumsylyk bilen seleňleşýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • solgunlan