soňra

Birnäçe wagt geçenden soň, bir iş bolup geçenden soň, soňundan.

  • Kartoşka soňra mehanizmler bilen bejeriljekdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Owal aşyk köýer, soňra magşugy. (nakyl)