soňlamak işlik

Bir işi ahyryna çenli alyp barmak, paýaw etmek, gutarmak, tamamlamak.

  • Aý, ogul, maňa ýarysy galan aýdymy soňlamak kyn däl. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Pökgen gaharly herrelmesini soňlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)