soýuz

  1. Aýry-aýry adamlaryň jemgyýet toparlarynyň, synplaryň ysnyşykly birleşigi, ýakyn birligi.

    • Işçiler synpynyň we kolhozçy daýhanlaryň soýuzy sarsmaz güýje öwrüldi.

  2. Döwlet birleşigi.

  3. Jemgyýetçilik birleşigi, gurama.

    • Professional soýuz.