soýdurmak soý‧dur‧mak işlik

 1. Daşynyň gabygyny aýyrtmak, arassalatmak.

  • Myratjyk gamyş soýduryp, tüýdük etdirdi.

 2. Tenini sypjyrtmak, ýaralatmak.

  • Garly ussa hem özüniň çöwşi gazyga büdräp dyzyny, buduny soýduranyny gürrüň etdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Mal öldürtmek.

  • Geçimizi soýdurdyk.

 4. Nähak ýere puluňy, zadyňy we ş. m. aldyrmak, talatmak.


Duş gelýän formalary
 • soýduran
 • soýduranyny
 • soýduraryn
 • soýdurdyk
 • soýdurmak
 • soýduryp