silkinmek işlik

  1. Egin-başyňy kakynmak, tozandan, hapadan we ş. m. arassalanmak.

  2. Bedeniňi güýçli hereketlendirmek, ýeriňden gaharly turmak.

    • Artyk silkinende, Aşyr hem gelip ýapyşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)