silkinjiremek işlik

Egin-başyňy kakyşdyrmak.

  • Zynjyrdan boşansoň ol köpek göýä günäsini dökýän dek silkinjiräp ýolbaşçylarynyň ýanyna barýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)