siklop sik‧lop

  1. Grek mifologiýasynda: Maňlaýynda ýeke gözi bolan fantastik äpet uly jandar.

    • Geçi we goýun sürülerini bakýan ýeke göz äpetleriň sikloplaryň arasynda bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  2. Zoologiýa Suwda ýaşaýan ýeke gözli jandar.


Duş gelýän formalary
  • sikloplaryň