sikl sikl

 1. Belli bir wagt aralygynda öwrümleýin (pasyllaýyn) bolýan hadysalaryň, prosesleriň jemi, tapgyr.

  • Gün işiniň sikli we onuň ýer hadysalary bilen baglanyşygy. («Astronomiýa»)

  • Önümçilik sikli.

 2. Belli bir ylymlar topary.

  • Taryh sikli.


Duş gelýän formalary
 • siklde
 • siklden
 • sikldäki
 • sikli
 • siklidir
 • siklinde
 • siklinden
 • siklindäki
 • sikline
 • siklini
 • sikliniň
 • sikliň
 • siklleri
 • siklleriň
 • siklleýin
 • siklli