sifr

  1. San görkezýän bölek.

    • Biziň häzir peýdalanýan sifrlerimiz Araplardan alnypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

    • Adamlar onyň ýüzündäki ýönekeýje poçerk bilen ýazylan adam atlaryny, sifrleri gaýta-gaýta okaýarlar. («Ýaş Kommunist» gazeti)

    • Arap sifrleri (1, 2, 3, 4, 5 we ş. m.). Rim sifrleri (I, II, III, IV, V, X we ş. m.).

  2. San bilen aňladylýan zadyň görkezijisi, jem, san.

    • Tutuş sifri aýtmak.