sifr sifr

 1. San görkezýän bölek.

  • Biziň häzir peýdalanýan sifrlerimiz Araplardan alnypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

  • Adamlar onyň ýüzündäki ýönekeýje poçerk bilen ýazylan adam atlaryny, sifrleri gaýta-gaýta okaýarlar. («Ýaş Kommunist» gazeti)

  • Arap sifrleri (1, 2, 3, 4, 5 we ş. m.). Rim sifrleri (I, II, III, IV, V, X we ş. m.).

 2. San bilen aňladylýan zadyň görkezijisi, jem, san.

  • Tutuş sifri aýtmak.


Duş gelýän formalary
 • sifre
 • sifri
 • sifriniň
 • sifriň
 • sifrler
 • sifrlerde
 • sifrlerden
 • sifrleri
 • sifrlerimiz
 • sifrlerinde
 • sifrlerinden
 • sifrleriniň
 • sifrleýin
 • sifrli