sessiz-üýnsüz

  1. Hiçbir ses çykarmaýan, gykylyksyz, owazsyz, galmagalsyz.

    • Sessiz-üýnsüz ýaşaşyp ýörmek.

  2. Ýuwaşlyk bilen, gepsiz-gürrüňsiz, bildirmän, ýuwaş.

    • Ol sessiz-üýnsüz öz düşegine geçip ýatdy.