sesli sypat

  1. Sesi bar bolan, ses çykarýan, owazly.

    • Sesli kino görkezmek üçin kinomehanikler taýýarlaýan kurs açyldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  2. Güýçli, gaty sesi bar bolan.

    • Ol öňküsine görä sesli dutar edinipdir.