sesýetim

Gygyrylanda, ses ýetäýer ýaly aralyk.

  • Olar sesýetim ýere geldiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Üç süriniň ýataklarynyň arasy hem biri-birine sesýetim çemesindedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)