serwi

Botanika Günorta ýurtlarda ösýän, ýokarsy piramida görnüşli hemişe gök öwsüp duran agaç.

  • Serwi daragt üstünde bilbiller saýraşanda, Periler baga girip gözeller oýnaşanda. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)