sermemek işlik

Bir zady el bilen agtarmak, el bilen gözlemek.

  • Bu ýerde biz hem az iş edemzok-la! -- diýip özüniň goltuklaryny sermemäge başlady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)