serkar

[serka:r]

Könelişen söz Rewolýusiýadan öň: 24 sagatlyk suw nobaty.

  • Olar munuň daşyndan ýene iki serkar suw içýärmişler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)