serginlemek işlik

seret salkynlamak

  • Gel, oglum sen hem bir serginle! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)