sergi

Syn etmek üçin bir ýerde jemlenip goýlan zatlaryň toplumy we olaryň ýygnalyp goýlan ýeri.

  • Ferma müdiri oba hojalyk sergisine gatnaşmak hukugyna eýe boldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)