sergezdan

[sergezda:n]

Belli mesgensiz işsiz aýlanyp ýören, ygyp ýören, ykmanda.

  • Tä Gyzyl Goşun gelýänçä welaýetiň içinde sergezden bolup gezdik. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)