seresapsyzlyk at

[seresa:psyzlyk]

Ätiýaçsyzlyk, usulsyzlyk, ägä dällik, gödeklik, biseresaplyk.

  • Ol gyssanyp, egnindäki tüpeňini hem ýadyndan çykardy we seresapsyzlyk bilen baryp geçjek boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seresapsyzlyk - seresapsyzlygy.