serenjamlanmak se‧ren‧jam‧lan‧mak işlik

[serenja:mlanmak]

  1. Gerekli enjam bilen üpjün edilmek.

  2. Bir zada serenjam berilmek, tertipli goýulmak.

    • Öý goşlary bir geňsi serenjamlanan otagyň ortasynda maňňal ýalkym saçýardy. (Aýbek, Nowaýy)


Duş gelýän formalary
  • serenjamlanan